Akademik Personel

ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI
 

Prof. Dr. Emine YILMAZ

Telefon: 0 312 297 81 05
E-Posta: eminey@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Ali DOĞAN

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta:ali-dogan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Burak Can DEVECİ

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta:burakcandeveci@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
 

Prof. Dr. Osman HORATA

Bölüm Başkanı

Telefon: 0 312 297 81 08
E-Posta: horata@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Prof.Dr. Fatma S. KUTLAR OĞUZ

Telefon: 0 312 297 71 87
E-Posta: fkutlar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Prof.Dr. Özge ÖZTEKİN

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: oozge@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Aysun ÇELİK

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: aysuncelik@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Fazile EREN KAYA

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: efazile@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Oğuzhan ET

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: oguzhanet@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Fatih UĞUR

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: fatihugur@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI
 

Prof.Dr. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN

Telefon: 0 312 297 81 09
E-Posta: nesrinb@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Binnur ERDAĞI DOĞUER

Telefon: 0 312 297 81 09
E-Posta: binnur@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Duygu Özge GÜRKAN

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: ozgedemir@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

 

 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
 

Prof.Dr. Âbide DOĞAN

Telefon: 0 312 297 81 03
E-Posta: abide@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Prof.Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN

Telefon: 0 312 297 73 96
E-Posta: ggonca@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Prof.Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK

Telefon: 0 312 297 73 98
E-Posta: sdilek@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Serdar ODACI

Telefon: 0 312 297 67 96
E-Posta: sodaci@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Hayrunisa TOPÇU

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: nisa@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Koray ÜSTÜN

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: korayustun@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

Arş. Gör. Mehmet Emir KALELİ

Telefon: 0 312 297 81 00
E-Posta: mehmetemirkaleli@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 

TÜRK HALK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
 

Doç. Dr.  Gülnaz ÇETİNKAYA

Telefon: 0 312 297 81 03
E-Posta: gcetinkaya@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş