Öncelikli Alanlar

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2022-2027 Yılları Arası Öncelikli Araştırma Alanları

 

Eski Türk Dili

Eski Uygur Türkçesi

 

Eski Türk Edebiyatı

Türk dili ve edebiyatı araştırmalarının dijital altyapısına dönük projeler

Klasik şiirin sahne sanatlarına uyarlanmasına dönük disiplinlerarası projeler  

Modern eleştiri kuramlarıyla klasik edebiyat metinlerinin incelenmesi

Klasik edebiyat metinlerinin günümüz Türkçesine aktarılması

Temel başvuru kitaplarının yabancı dilllere çevrilmesi

Manzum metinler

Ansiklopedik eserler/metinler

 

Türk Halk Edebiyatı

Somut olmayan kültürel miras ve yönetimi

Türk halk edebiyatı ve disiplinlerarasılık

Kültürel değişim, süreklilik ve halk edebiyatı

Kültürel bellek ve Türk halk kültürü

Çevre, edebiyat ve kültür

 

Yeni Türk Dili

Tarihî Tıp Metinleri

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Yeni Türk Edebiyatı

Edebiyat sosyolojisi

Edebiyat ve felsefe ilişkisi

Çocuk ve gençlik edebiyatı

Süreli yayın çalışmaları ve dijitalleşme

Sözlü kültür-yazılı kültür ilişkileri

Anı (hatıra) ve özyaşamöyküsü türleri

Kültürel bellek ve edebiyat araştırmaları

Kurumsal ve yerel bellek çalışmaları

Elektronik edebiyat