Araştırma Öncelik Alanları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ


Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Araştırma Öncelik Alanları
▪ Eski Türk Edebiyatı Eserlerinin Bilgisayar Destekli Dijital Metinlerinin Oluşturulması


Alt Çalışma Konuları
▪ Eski Türk edebiyatı metinlerinin dijital edisyonu
▪ Yazma nüshaların dijital metinlerinin karşılaştırılması ile yazma geleneğinin gelişim ve tarihçesinin belirlenmesi
▪ Farklı tarihli nüshalardaki üslup farklılıklarının incelenmesi


Anahtar Kelimeler
Dil, Edebiyat, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Edisyon Kritik, Dijital Metin


Önemi ve Gerekçesi
Eski Türk Edebiyatı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öncelikle eski harfli metinlerin edisyon kritiğinin yapılarak günümüz Türkçesine doğru aktarılması gerekmektedir. Ancak birden çok nüshanın karşılaştırılmasını gerektiren bu çalışmalar uzun zaman almaktadır. Bununla birlikte bu tür metin çalışmalarında hatalı okumalar da yapılabilmektedir. Teknolojik gelişmelerle pek çok alanda bilgi üretiminin ve bilgiye ulaşımın kolaylaştığı çağımızda bilgisayar programlarının yardımıyla dijital metinlerin daha hızlı ve hatasız şekilde oluşturulması mümkün olabilecektir. Bu yöntemle oluşturulan metinlerin yine bilgisayar programlarının yardımı ile analiz edilmesi ve dil özelliklerinin tespit edilmesi kolaylaşacaktır.