Form ve Dilekçeler

 Mazeret dilekçesi için tıklayınız.

 İlişik kesme formu için tıklayınız.

 Üç ders sınavı dilekçesi için tıklayınız.

 Seçmeli ders sildirme dilekçesi için tıklayınız.

 Muafiyet Dilekçesi için tıklayınız.

 Yan Dal başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 Çift Ana Dal başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 Kayıt dondurma veya izinli sayılma dilekçesi için tıklayınız.

 Ekle-Sil’den sonra ders ekleme veya silme dilekçesi için tıklayınız.

 İntibak dilekçesi için tıklayınız.