Tamamlanan Projeler

TDE 445-01/TDE 446-01 Kodlu 1950 Sonrası Türk Edebiyatı Dersinde Yapılan Çalışmaların Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Projesi ve bunların Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü web sayfası altına eklenmesi çalışması tamamlanmıstır. Böylece, ders içerisinde yapılan faaliyetlerin, hazırlanan ödev ve sunumlarin elektronik ortama aktarılması suretiyle edebiyat ve teknoloji arasında bir ortaklık kurulması yoluyla, bir ölçüde ders için gerekli arşiv çalışmasına yönelik görsel ve yazılı malzeme oluşturulmuş bulunulacaktır. Tamamlandıktan sonra üç yıl boyunca erişime açık kalan ve araştırmacıların hizmetine sunulan projenin erişimi durdurulmuştur.

 

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen Cumhuriyet Dönemi edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi tamamlanarak erişime açılmıştır. 1970 sonrası yayımlanan ve varlıklarıyla edebiyat ve düşünce dünyasına yön veren Adam Öykü, Adam Sanat, Cep, E, Gündoğan Edebiyat, Nar, Oluşum, Papirüs, Tercüme, Yansıma, Yazko Çeviri, Yazko Edebiyat, Yeni Dergi, Yeni Ufuklar, Yenilik, Yusufçuk adlı on altı edebiyat dergisinin tam bibliyografik dökümünü içermektedir. Projede yer alan veriler yukarıda adları geçen edebiyat dergilerine aittir. Bunlar, Milli Kütüphane ve Türk Dil Kurumu Kütüphanesi'nde sürdürülen uzun soluklu bir çalışmanın ardından veri tabanına kaydedilmiştir. Veriler, dergilerde yer alan yazar adı, makale adı, dergi adı, sayı/cilt/tarih, sayfa aralığı bilgilerinden oluşmaktadır.