Emeği Geçenler

Meslek hayatını Bölümümüzde tamamlayan emekli öğretim üyelerimizin yanında, bir süre üniversitemizde görev yaptıktan sonra farklı kurumlara ve birimlere geçen, diğer üniversitelerden görevli olarak ders veren çok sayıda değerli akademisyen de Bölümümüzün gelişiminde büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Ayrı bir program yürütmek üzere bölümümüze bağlı anabilim dalı olarak kurulan ve 2013 yılında da bağımsız bir bölüm hâline gelen Türk Halkbilimi Anabilim dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin de Bölümümüze katkıları büyük olmuştur.

Hepsini, saygıyla, şükranla anıyor, değerli hizmetleri için teşekkür ediyoruz.

Bölümümüzde bir süre görev yaptıktan sonra farklı kurumlara ve birimlere geçen öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri:

Dr. Öğr. Üyesi Berrin AKALIN
Dr. Bahar AKARPINAR (ö. 13.09.2022)
Ali AKBAŞ
Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU (ö. 12.03.2013)
Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN
Dr. İpek BİLGEN
Dr. Halil Erdoğan CENGİZ (ö. 28 Ekim 1993)
Prof. Dr. Amil ÇELEBİOĞLU (ö. 02.07.1990)
Doç. Dr. Bahriye ÇERİ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Meserret DİRİÖZ (31.05.2005)
Prof. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Bülent GÜL
Dr. Güler GÜVEN
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Doç. Dr. Zehra KADERLİ
Prof. Dr. Cemal KURNAZ
Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU SIVACI
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Zuhal KARGI ÖLMEZ
Dr. Mustafa Samet KUMANLI
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Prof. Dr. İsa ÖZKAN
Prof. Dr. Sadık TURAL
Dr. Öğr. Üyesi Metîn Kayahan ÖZGÜL
Doç. Dr. Şirin YILMAZ
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

 

Başka üniversiteler adına lisansüstü eğitimini yapmak üzere Bölümümüzde görevlendirilen, doktoralarını tamamladıktan sonra kendi kurumlarına dönen ve bugün farklı unvanlara sahip olan araştırma görevlileri:

Dr. Ferruh AĞCA

Dr. Cennet ALTUNDAŞ

Dr. Uğur ALTUNDAŞ

Dr. Aslı AYTAÇ

Dr. Sibel BULUT

Dr. Meltem CAN

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ

Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

Dr. Sıdıka DURSUN

Dr. Aydan ENER SU

Dr. Hulusi EREN

Dr. Nurtaç ERGÜN ATBAŞI

Dr. Genç Osman GEÇER

Dr. Faruk GÖKÇE

Dr. Hasan GÜLTEKİN

Dr. Munise KOÇ

Dr. Cafer MUM

Dr. Buğra Oğuzhan ULUYÜZ

Dr. Nesrin TAGİZADE KARACA

Dr. Gülhan ÖZ AÇIK

Dr. Necmiye ÖZBEK ARSLAN

Dr. Işıl AYDIN ÖZKAN

Dr. İsa SARI

Dr. Pınar SEL

Dr. Mete TAŞLIOVA

Dr. Suat ÜNLÜ

Dr. Elçin YILMAZKAYA